ASSESSMENTS

Met assessments krijgt u zicht op prestaties en potentieel.

Psytab streeft naar de juiste persoon in de juiste functie, die met een passende begeleiding vanuit de organisatie gemotiveerd blijft om resultaten te behalen en zich te ontwikkelen.
De focus hierbij is om de eenmaal in dienst getreden werknemers op langere termijn succesvol te houden. Kiezen voor de juiste persoon op de juiste plek kan teleurstellingen teweegbrengen bij zowel werknemer als werkgever. Bijvoorbeeld ontslag in proeftijd of opnieuw moeten investeren in een nieuwe kandidaat, met extra kosten navenant. Het is dus van groot belang om al aan de voorkant, bij de selectie te kiezen voor de juiste sollicitant, de persoon die past bij de functie en uw organisatie. Ook kijken we welke ontwikkelstappen er nodig zijn voor de medewerker om verder te groeien en welke loopbaanrichtingen hierbij aansluiten.

We bieden diverse soorten assessments met uiteenlopende doelen: