top of page
Assessments: Afbeelding

ASSESSMENTS

Met assessments krijgt u zicht op prestaties en potentieel.

Psytab streeft naar de juiste persoon in de juiste functie, die met een passende begeleiding vanuit de organisatie gemotiveerd blijft om resultaten te behalen en zich te ontwikkelen.
De focus hierbij is om de eenmaal in dienst getreden werknemers op langere termijn succesvol te houden. Kiezen voor de juiste persoon op de juiste plek kan teleurstellingen teweegbrengen bij zowel werknemer als werkgever. Bijvoorbeeld ontslag in proeftijd of opnieuw moeten investeren in een nieuwe kandidaat, met extra kosten navenant. Het is dus van groot belang om al aan de voorkant, bij de selectie te kiezen voor de juiste sollicitant, de persoon die past bij de functie en uw organisatie. Ook kijken we welke ontwikkelstappen er nodig zijn voor de medewerker om verder te groeien en welke loopbaanrichtingen hierbij aansluiten.

We bieden diverse soorten assessments met uiteenlopende doelen:

Assessments: Diensten

 

OVEREENKOMST  EN ANNULERING

Een overeenkomst komt tot stand nadat wij een opdracht mondeling of schriftelijk hebben aanvaard.

Annulering/afzegging bij Live assessments:

Bij annulering tussen 5 werkdagen en 24 uur voorafgaand aan de datum van de opdracht, wordt 50% van het voor de opdracht geldende tarief in rekening gebracht. Bij annulering 24 uur of minder voorafgaand aan de datum van de opdracht, wordt 80% van het voor de opdracht geldende tarief in rekening gebracht.

Annulering/afzegging, tussentijds terugtrekken uit procedure bij Online assessments:

Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Indien een afspraak korter dan 24 uur van tevoren wordt geannuleerd of indien een kandidaat zich tussentijds terugtrekt uit een reeds opgestart traject, wordt 50% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht.

bottom of page