top of page

ONTWIKKEL ASSESSMENT

Bij een ontwikkelassessment gaat het om de vaststelling van de sterke kanten en zwakke kanten van een kandidaat, zijn doorgroeipotentieel en het leervermogen van een kandidaat in brede zin. 

Er wordt gekeken op welke vlakken iemand zich (nog) kan ontwikkelen, op welke manier en of er voldoende veranderkracht aanwezig is.

Op basis van de analyses worden ontwikkelpunten en coachingsadviezen opgesteld.

Vooraf wordt door Psytab en opdrachtgever een bedrijfsprofiel, een functieprofiel en competentieprofiel opgesteld, dat als basis dient voor het onderzoek. Psytab streeft naar de juiste persoon in de juiste functie, die met een passende begeleiding vanuit de organisatie gemotiveerd blijft om resultaten te behalen en zich te ontwikkelen.
Psytab’s focus hierbij is om de eenmaal in dienst getreden werknemers op langere termijn succesvol te houden.


 

Ontwikkel assessment: Diensten
bottom of page