top of page

SELECTIE ASSESSMENT

Bij een selectie assessment geven we advies over de geschiktheid van een interne of externe kandidaat voor een bepaalde functie. 

Bij een dergelijk psychologisch onderzoek wordt op systematische wijze gemeten welke capaciteiten iemand verstandelijk heeft en wat zijn persoonlijkheidskenmerken en competenties zijn. Ook wordt onderzocht of een kandidaat  binnen de organisatiecultuur past.

Vooraf wordt door Psytab en opdrachtgever een bedrijfsprofiel, een functieprofiel en competentieprofiel opgesteld, dat als basis dient voor het onderzoek. 

Psytab streeft naar de juiste persoon in de juiste functie, die met een passende begeleiding vanuit de organisatie gemotiveerd blijft om resultaten te behalen en zich te ontwikkelen.
Psytab’s focus hierbij is om de eenmaal in dienst getreden werknemers op langere termijn succesvol te houden.

Selectie assessment: Diensten
bottom of page