top of page

ONLINE ASSESSMENT

Een volledig assessment heeft de hoogste voorspellende waarde maar dat is voor sommige vraagstukken te uitgebreid of te duur.

Een online assessment, ook wel e-assessment genoemd, is dan de oplossing. Dit bestaat doorgaans uit vragenlijsten bijvoorbeeld

met betrekking tot motivatie, persoonlijkheid en capaciteitentesten en/of een online interview. Het voordeel voor een kandidaat is 

ook dat het assessment op een voor haar/hem geschikt tijdstip en locatie uitgevoerd kan worden.

Online assessment: Service
bottom of page