top of page
Psychology Patient
Coaching: Afbeelding

COACHING

Wilt u meer zicht op wie u bent? Wilt u weten waar uw kracht en talent ligt en waar u gelukkig van wordt? Hoe kan u uzelf goed inzetten op het werk? Waarom kosten sommige dingen u zo’n energie? Waarom lukt het niet om keuzes te maken? Hoe krijgt u meer zelfvertrouwen en meer balans tussen werk en privé? In onze snelle maatschappij nemen maar weinig mensen de tijd om stil te staan bij zichzelf, bij wie zij zijn en wat zij kunnen, terwijl juist dat de basis is van belangrijke keuzes. Te weinig zelfreflectie maakt dat we niet in staat zijn om (negatieve) patronen van onszelf te herkennen en te veranderen. We blijven dan doen wat we altijd deden, ook als het eigenlijk niet werkt.

 

Coaching is gericht op het doorbreken van (niet-werkende) patronen door zelfreflectie en bewustwording.

Wilt uw medewerker zich persoonlijk ontwikkelen en/of wil hij/zij iets veranderen in zijn/haar werk of leven? Dan kan Psytab met coaching hierbij ondersteunen.

Al onze coachingsdiensten kunt u ook online afnemen.

AANPAK

Over het algemeen bestaat een coachtraject uit een zestal sessies. Het kennismakingsgesprek is 'quitte of dubbel'. Als er een klik is telt het gesprek als de eerste coaching sessie, als de klik ontbreekt zijn er geen kosten aan verbonden. In de eerste sessie wordt het aandachtsgebied in kaart gebracht. Voorafgaande aan de tweede sessie wordt u verzocht een paar vragenlijsten in te vullen. Tijdens

de tweede sessie worden de resultaten besproken en gebruikt bij het coachtraject.

AFZEGGINGEN

In geval van verhindering wordt u verzocht dit zo snel mogelijk, maar minimaal 24 uur voor afspraak, aan de praktijk door te geven. In dat geval is het kosteloos. Afzeggen kan via telefoon (06-51857444) of e-mail (e.bont@psytab.nl). In beide gevallen geldt het tijdstip waarop de afmelding binnen komt als bepalend. Afspraken die korter dan 24 uur van te voren worden geannuleerd, zullen in rekening gebracht worden. 

 

Coaching: Diensten
bottom of page